El 34% de la població infantil té problemes de visió

 Quan: 11-21-2019

El 34% de la població infantil té problemes de visió segons ha manifestat el Consell General de Col·legis d’Òptics-Optometristes (CGCOO).

Les últimes enquestes indiquen que pel 92% dels ciutadans és imprescindible tenir una bona visió durant l’etapa d’aprenentatge. Tot i així, només 3 de cada 10 nens menors de 7 anys han anat algun cop al seu professional de la visió.

Segons l’estudi del CGCOO, prop del 80% del desenvolupament socio-educatiu es produeix a través de la visió durant els primers 12 anys de vida. A més, moltes alteracions de la vista poden tenir lloc sense que els pares siguin conscients.

Com incidim moltes vegades des de l’equip de teràpia visual d’Òptica Teixidó, un mal rendiment escolar pot estar associat amb trastorn de relació acomodativa-convergència, per la qual cosa es recomana avaluar aquestes capacitats amb el fi de descartar un possible problema d’aprenentatge. Ara bé, com altres vegades hem comentat, existeixen signes i símptomes que poder servir de veu d’alarma per a que els pares detectin l’existència d’un problema visual a temps com per exemple, que el nen realitzi molt d’esforç per veure de lluny; quan l’alineació dels ulls no sigui correcta i presenti desviament i sospites d’un estrabisme; quan existeixen antecedents familiar d’alteracions de la visió o quan el nen es queixi de mal de cap.

Des del CGCOO s’ha recomenat realitzar una revisió completa d’entre els 2 i 6 anys d’edat, tot i que no s’hagi detectat res anormal en els més petits. Tot i així, s’ha reconegut que, aproximadament, entre el 5% i el 10% dels preescolars i el 25% dels escolars tenen problemes visuals i fan ús d’ulleres o lents de contacte per corregir els seus problemes de visió, essent la miopia el defecte refractiu més habitual entre els estudiants, amb un 18% del total.

 


Feedback