El glaucoma, una malaltia sense símptomes que poden conduir a la ceguesa

 Quan: 03-13-2019

Un milió d’espanyols pateix glaucoma, patologia que suposa ja la segona causa de ceguesa en tot el món.

En concret, es calcula que el 2%  dels majors de 45 anys i el 3,5% dels majors de 70 anys pateixen glaucoma. El seu símptoma principal és la pèrdua progressiva de visió, si bé en el cas de les dones, pot veure’s influenciat per diferents canvis hormonals que es produeixen al llarg de la seva vida.

Tot i així, a pesar de la seva gravetat, la meitat de la població afectada pel glaucoma ho desconeix, ja que de forma general, no causa símptomes que adverteixin de la patologia, el que provoca que el 5% dels afectats acabin cecs.

En aquest sentit, amb una detecció precoç d’aquests casos de ceguera es podria evitar en un 95% . El glaucoma és asimptomàtic i per això, és fonamental que tota persona major de 45 anys passi per una revisió per comprovar la seva pressió intraocular al menys un cop l’any, una prova disponible a les revisions òptiques d’Òptica Teixidó.

En cas de sospita de Glaucoma, et remeterem a l’oftalmoleg. Aquesta detecció la basem en una exploració del fons d’ull i mirant la pressió ocular. Aquesta revisió està disponible a Òptica Teixidó i cobreix tot el necessari per detectar qualsevol anomalia.

A qui afecta el Glaucoma?

Tot i que el glaucoma pot aparèixer a qualsevol edat hi ha alguns grups amb més possibilitats de desenvolupar aquesta malaltia i per tant, haurien de passar revisions al menys un cop l’any, com és el cas dels majors de 45 anys.

També és important que es vagin fent revisions periòdiques persones amb antecedents familiars de glaucoma, en especials familiars directes com pares o germans.

Cal que vigilin també els pacients amb pressió intraocular alta, les persones amb miopia elevada (major de 5 dioptries), els malalts medicats amb corticoides, les persones que hagin patit un cop o traumatisme en l’ull, els diabètics i les dones amb canvis hormonals degut a un embaràs, menstruació o menopausa.


Feedback