Els errors refractius poden detectar-se a la infància

 Quan: 01-28-2019

Els errors refractius són quatre: la hipermetropia, la miopia, l’astigmatisme i la presbícia (vista cansada). Els primers tres errors poden detectar-se des de la infància, tot i així, les persones no acostumem a saber quina és la vista ideal i en quin momento s’hauria de visitar a l’especialista.

D’entre tots aquests, el més limitant de tots és la miopia. Tot i que no és l’error més freqüent, aquest és el que porta a la gent amb més freqüència a buscar solucions correctives per poder dur a terme la seva vida diària.

L’ull és una càmera amb parts que li donen una qualitat de visió gràcies a la llum i es concentra en les màcules que necessiten ser simètriques per concentrar la llum de manera adequada i que s’enfoqui en un punt precís per enfocar quan les diferents parts de l’ull incorren en una asimetria, es produeixen les anomalies en la imatge.

Errors refractius més freqüents

La miopia: en aquest cas s’enfoca amb massa força i això provoca que les cèl·lules no captin bé la llum i es produeixi una imatge borrosa, és a dir, la còrnia pot ser mol poderosa o l’ull pot ser massa gran per la còrnia. Aquí es troba l’asimetria.

La hipermetropia: en aquest cas l’ull és d’una mida petita i la còrnia és de mida normal. El pacient pot veure bé sense lents un temps gràcies al múscul cristal·lí, però la màcula no acaba d’enfocar de manera adequada i per tant, es produeix una imatge borrosa. Aquest error no és tan famós perquè el cristal·lí pot modificar-se amb esforç i ajuda a la còrnia a enfocar molt millor, però produeix el problema de vista cansada.

L’astigmatisme: és un altre error de forma de la còrnia. En aquest cas, la còrnia està ovalada com a conseqüència té dos punts d’enfocament d’acord amb les dues diferents curvatures de la còrnia i al barrejar-se produeixen una imatge borrosa.

La vista cansada o presbícia: es tracta d’un procés degeneratiu que sol aparèixer a partir dels 40 anys i succeeix en el múscul anomenat cristal·lí, que és la part de l’ull que s’esforça per enfocar adequadament i amb el temps perd elasticitat, força i moviment. És llavors quan les coses properes es veuen borroses i no es poden enfocar les coses molt properes.

Causes i prevenció

Les causes poden ser físiques com per exemple accidents a la còrnia, ferides, cremades o altres malalties. Per altra banda, la genètica influeix molt. Si a la família existeix un error refractiu com els mencionats és recomanable que els nens vagin a l’optometrista cap als 5 anys, ja que es poden desenvolupar els errors combinats. És important que els pares portin als nens a revisions periòdiques per detectar a temps els errors refractius i evitar prolongar els problemes de la vista.

Si vols demanar hora per a que els teus fills passin per una revisió optomètrica, escriu-nos un mail a info@opticateixido.com  o bé, visita les nostres òptiques a Reus, Tarragona, Valls i Sant Pere i Sant Pau.


Feedback