Habilitats visuals en l’esport

 Quan: 12-04-2019

La informació que obtenim mitjançant els sentits completa la nostra forma de viure, menjar, dormir, treballar...la vista és segons un estudi, el sentit que més valora la població i el que més fem funcionar.

Quan fem esport, posem al límit les nostres habilitats i entren en joc la respiració, la musculatura, la motivació o el cansament...però, quin paper juga la visió? La visió és un sentit molt important en la pràctica d’esport ja que hem de tenir una bona visió com per exemple, veure correctament una pilota, seguir-lo o calcular a quina velocitat va.

Els esportistes d’elit entrenen la seva visió com un element més del seu entrenament diari i això implica una sèrie d’exercicis mecànics on es treballa el temps de reacció, la coordinació ull-mà, la binocularitat, etc...

Però veiem quines habilitats són les necessàries per poder tenir un bon rendiment esportiu.

1. Agudesa visual

Tenir una bona agudesa visual en alguns esports com el tir amb arc, el tenis o el pàdel és molt important.

2.Binocularitat

La binocularitat és la capacitat per integrar dos imatges en una sola. Està demostrat que aproximadament un 6/7% de la població té dificultats binoculars, moltes d’elles simptomàtiques i podrien millorar amb exercicis o entrenament visual. Els esports que es veurien implicats són aquells en els que es s’ha de colpejar una pilota i en els que s’ha d’observar un objecte que s’apropa i s’allunya com el futbol, beisbol, tenis, boxeig, etc...

3. Motilitat ocular

La motilitat ocular és la coordinació dels ulls per realitzar seguiments de forma precisa.  Dins de la motilitat ocular comptem amb tres habilitats: fixació, seguiments i sacàdics. Per exemple, la fixació s’aplica quan fem servir els ulls per observar un punt petit; els seguiments quan seguim una pilota en un partit de tenis i els sacàdics quan estem contant els jugadors d’un camps de futbol.

4.Sensibilitat al contrast

Aquest factor ens permet distingir els contorns dels objectes i també, en diferents condicions de la llum. Existeixen partits de futbol en els que s’està fent de nit i a la meitat del camp trobem ombra, per tant, aquesta habilitar la faríem servir en aquestes condicions.

5. Estereopsis

La estereopsis és el que coneixem com a visió 3D. Aquesta habilitat ens permet diferenciar la profunditat del camp, la posició d’una pilota o calcular les distancies. És un dels factors més importants en gairebé tots els esports.

Aquests factors poden entrenar-se mitjançant exercicis combinats amb aquests exercicis mecànics.

Si vols entrenar les teves habilitats visuals per un determinat esport, et recomanem el nostre Centre d’Entrenament Visual Esportiu, CEVEST, a Reus. Els nostres professionals t’aconsellaran.

Cevest Reus


Feedback