Nens amb sordesa d’una oïda, un problema sense diagnosticar

 Quan: 03-07-2019

Les xifres són contundents, els espanyols no mantenen bons hàbits per cuidar l’oïda. De fet, el 48% confessa que mai ha anat a fer-se una revisió, segons la investigació Oí2, elaborada pels especialistes en la cura de l’audició.

A Òptica Teixidó sempre recomanem una revisió audiològica de forma periòdica ja que fer-la pot evitar molts problemes auditius. Ens trobaràs als centres audiològics Teixidó a Tarragona, Reus, Valls i Sant Pere i Sant Pau.

Així mateix, un 41% dels enquestats admet que quan pateix una dolència auditiva espera a que se li passi el dolor, el qual suposa una pràctica negativa. En quant a la prioritat d’una neteja auditiva, un 15% ho situa per darrere de la corporal i de la bucal. Tot i això, el soroll no és aliè ja que un 88% dels enquestats reconeix que pateix problemes de concentració a causa del so, a més d’irritabilitat i estrès.

La hipoacúsia unilateral pot comprometre el desenvolupament i l’aprenentatge durant la infància, ja que els nens en edat escolar amb HU mostren reduccions substancials en la percepció de la parla i de la qualitat de vida vinculades a l’audició, d’aquí que solen ser nens amb baix rendiment acadèmic.

Símptomes en nens

Davant d’aquestes xifres, la pregunta més freqüent és: Com puc detectar aquest problema en el meu fill? Tot seguit t’ensenyem signes sobre la hipoacúsia unilateral en els nens i que sigui possible detectar-la a temps:

  • Dirigeix l’oïda sana cap a la font sonora: Ja sigui per parlar, veure la televisió o parlar per telèfon, sempre mostra disposició amb la mateixa oïda.
  • Complicació per contestar si se li parla per l’esquena: L’escola, on el soroll és abundant pot ser una prova d’això. Sobretot, a classe si el professor es mou per l’aula. Succeeix de forma similar si se li parla de lluny.
  • Major cansament: La hipoacúsia unilateral els porta a tenir que fer un major esforç per realitzar tasques i els porta a que al final del dia tinguin menys energia.
  • No localitza d’on venen els sons: No és capaç de discernir el lloc pel qual es produeix el soroll. El porta a moure el cap cap al so per minimitzar el hàndicap auditiu i evitar l’aïllament social.
  • Necessita combinar la informació auditiva amb la lectura labial: Ha de fixar-se en com mou els llavis la persona que té davant per complementar el que l’oïda no és capaç de percebre.
  • Requereix major atenció a l’escola: Ha de posar major concentració a la tasca i el pot portar a desistir.
  • Autoestima baixa: Tot el mencionat anteriorment pot mermar la seva confiança degut a que se sent pitjor que la resta.

Feedback