Un nen de 12 anys a Córdoba ha sofert danys irreparables als ulls desprès d’haver mirat fixament durant segons a un punter làser

 Quan: 02-04-2020

Un nen de 12 anys a Córdoba ha sofert danys irreparables als ulls desprès d’haver mirat fixament durant segons a un punter làser. I és el contacte d’aquest tipus de làser amb els nostres ulls pot causar lesions de per vida en la nostra salut visual. La Unitat de Retina, Vítreo i Diabetis Ocular de l’Hospital La Arruzafa ha atès al menor.

El nen va arribar a l’hospital amb una greu cremada accidental a la màcula degut a que va mirar fixament entre només 6 -7 segons a un punter làser verd amb cada ull. Això li va produir danys a la màcula, el centre visual de la retina.

Arrel d’aquest cas, els experts han alertat del risc per la salut visual d’aquest tipus de làsers. Aquests làsers estan a la mà de tothom en basars i botigues online. És important que controlem l’ús d’aquests làsers i que si un nen en fa ús, sigui sempre acompanyat d’un adult per evitar casos com el d’aquest nen.

La lesió produïda pel làser als ulls del nen són permanents. Això significa que d’ara endavant no tindrà una visió normal.

Quan el menor va arribar a l’hospital va descriure que des de que havia estat exposat al làser veia una taca fosca al centre que li dificultava la visió. Això es deu a que la màcula, es concentra el major número de neurones que possibilita la visió.

El director mèdic de l’hospital ha sigut atès el nen, ha alertat sobre el perill potencial d’aquests làsers i demana que es reflexioni sobre el seu ús. Sobretot, es centra en els nens apel·lant a les autoritats i als pares.

Recordem que la compra d’aquests làsers no està restringida i s’haurien de conèixer els riscs derivats d’un possible us inadequat i per suposat, mai s’ha de dirigir la llum que projecta cap als ulls.


Feedback