Visió i rendiment escolar

 Quan: 03-25-2019

L’etapa escolar és una de les més importants en el desenvolupament infantil ja que és l’època on es desenvolupen habilitats tant intel·lectuals, físiques com socials. Veure bé és essencial per adquirir certes habilitats i aprendre. Hi ha símptomes i signes que poden estar relacionats amb problemes refractius i que es solucionen amb ulleres però hi ha altres problemes relacionats amb habilitats que es milloren amb la realització de teràpia visual.

Un estudi d’Associació Visió i Vida indica que un de cada tres casos de fracàs escolar es relacionen amb un problema de visió. L’estudi resum que el 32,6% dels nens entre 6 i 12 anys amb baix rendiment escolar tenen problemes de visió.

D’aquest estudi se’n desprenen altres dades interessants com que el 29% no veu bé la pissarra o que el 52,5% confon o salta paraules quan llegeix. També és alarmant la xifra que al 72% no els hi agrada llegir. Aquestes dades reflexen una realitat per conscienciar a escoles i families sobre la importància de les revisions optomètriques periòdiques per descartar problemes visuals que afectin a l’aprenentatge.

S’ha d’estar atents a signes com: picor d’ulls, visió borrosa, falta de concentració, etc...Aquests trastorns provoquen nerviosisme y inseguretat, negatius en el procés d’aprenentatge.

Com ho evaluem?

Per poder detectar si existeix un problema visual, es pot realitzar un examen de rendiment visual en el qual es valoren les habilitats funcionals visuals com l’agudesa visual de lluny i de prop, el sistema binocular, l’acomodació o el control oculomotor. A Òptica Teixidó tenim un dels exàmens visuals infantils més complets en els quals, durant gairebé 45 minuts, avaluem tots els aspectes de la salut visual del nen.

En cas que el pacient presenti dificultats d’aprenentatge es recomana una revisió completa de teràpia visual en la que es realitzen proves com:

  1. Percepció visual: Per veure la relació que hi ha entre la sensació visual, imatges que entren pels ulls i la cognició, és a dir, la capacitat de percebre, entendre i pensar sobre les imatges que rep el cervell a través dels ulls.
  2. Integració Visuo-Motora: Es realitzen proves per determinar quina és la motricitat. És a dir l’ús de mans i dits.
  3. Conceptes direccionals: Avaluem la consciència interna dels dos costats del nostre cos. Es mira la lateralitat, la direccionalitat i les habilitats visuo-espacials.
  4. Integració visuo-aduitiva: Es valora la capacitat d’integrar la informació visual i l’auditiva rebuda i la seva corresponent resposta.
  5. Desenvolupament motor: Proves de consciència corporal, equilibri,etc...

Feedback