TERÀPIA VISUAL

La teràpia visual és una part del tractament optomètric destinar a educar, entrenar i millorar de forma senzilla les habilitats visuals quan les ulleres ja no són suficients. Es tracta d’un programa personalitzat i específic a cada problema o disfunció visual. D’aquesta manera, aconseguim la màxima eficàcia i un bon rendiment a l’escola, a la feina o fent esport.

El desenvolupament de les habilitats visuals, inclou aprendre a fer servir els dos ulls a la vegada i de forma eficient. El fet que els dos ulls es moguin, se sincronitzin, fixin i enfoquin al mateix temps millora l’habilitat d’interpretar i comprendre la informació visual que ens arriba. 

Dificultats d'aprenentatge
Estrabisme i ambliopia
Visió i pantalles
Estudi lateralitat
Insuficiència de convergència

Al teu fill/a li costa la lectura, la comprensió o retenir tot allò que està estudiant?

Si és així, pot ser degut al fet que el seu sistema visual no és prou eficaç. Aquesta ineficàcia pot ser causada per una baixa motilitat ocular, donant lloc a salts o repetició de paraules i/o línies, necessitat de continuar amb el dit la lectura, etc.

També ens podem trobar en el fet que són nens que a casa sembla que se sàpiguen molt bé el que han estudiat, però a l’hora de l’examen els resultats no corresponen amb l’esforç que ha fet o infants que els hi costa resumir les idees principals del text o copiar de la pissarra.

En aquests casos, la teràpia visual pot ser de gran ajuda, ja que potencia les àrees de l’aprenentatge en què la visió n’és un dels factors més rellevants.

L’ambliopia és la dificultat visual que coneixem com a ull dropo. Les últimes investigacions determinen que és un problema binocular que es manifesta de forma monocular, per la qual cosa la intervenció de la teràpia visual és imprescindible en el seu tractament.

L’estrabisme és la pèrdua d’alineació d’algun dels dos ulls, que a més a més de les conseqüències estètiques, també comporta moltes conseqüències visuals. A Òptiques Teixidó els nostres professionals us podran oferir el tractament més efectiu en cada cas, sent els més habituals la prescripció de prismes i la teràpia visual.