TERÀPIA VISUAL

La teràpia visual és una part del tractament optomètric destinar a educar, entrenar i millorar de forma senzilla les habilitats visuals quan les ulleres ja no són suficients. Es tracta d’un programa personalitzat i específic a cada problema o disfunció visual. D’aquesta manera, aconseguim la màxima eficàcia i un bon rendiment a l’escola, a la feina o fent esport.

El desenvolupament de les habilitats visuals, inclou aprendre a fer servir els dos ulls a la vegada i de forma eficient. El fet que els dos ulls es moguin, se sincronitzin, fixin i enfoquin al mateix temps millora l’habilitat d’interpretar i comprendre la informació visual que ens arriba. 

Dificultats d'aprenentatge
Estrabisme i ambliopia
Visió i pantalles
Estudi lateralitat
Insuficiència de convergència

Al teu fill/a li costa la lectura, la comprensió o retenir tot allò que està estudiant?

Si és així, pot ser degut al fet que el seu sistema visual no és prou eficaç. Aquesta ineficàcia pot ser causada per una baixa motilitat ocular, donant lloc a salts o repetició de paraules i/o línies, necessitat de continuar amb el dit la lectura, etc.

També ens podem trobar en el fet que són nens que a casa sembla que se sàpiguen molt bé el que han estudiat, però a l’hora de l’examen els resultats no corresponen amb l’esforç que ha fet o infants que els hi costa resumir les idees principals del text o copiar de la pissarra.

En aquests casos, la teràpia visual pot ser de gran ajuda, ja que potencia les àrees de l’aprenentatge en què la visió n’és un dels factors més rellevants.

L’ambliopia és la dificultat visual que coneixem com a ull dropo. Les últimes investigacions determinen que és un problema binocular que es manifesta de forma monocular, per la qual cosa la intervenció de la teràpia visual és imprescindible en el seu tractament.

L’estrabisme és la pèrdua d’alineació d’algun dels dos ulls, que a més a més de les conseqüències estètiques, també comporta moltes conseqüències visuals. A Òptiques Teixidó els nostres professionals us podran oferir el tractament més efectiu en cada cas, sent els més habituals la prescripció de prismes i la teràpia visual.

L’exposició prolongada a les pantalles (ordinadors, mòbils, tauletes…) desencadena tot un ventall de símptomes visuals, com visió borrosa, visió doble, ulls cansats, ulls vermells, ulls secs, dolor cervical i a les espatlles… Molts d’aquests símptomes tenen solució visitant a l’optometrista, que és l’especialista a oferir el millor tractament en cada cas.

Cada cop les pantalles formen més part de la nostra vida, l’exposició prolongada a elles desencadena molts símptomes visuals que afecten a totes les edats. A part d’assessorar amb l’ergonomia visual per minimitzar els símptomes, és molt important examinar les habilitats visuals que afecten la visió de prop i recomanar el millor tractament, siguin lents, filtres o teràpia visual.

Parlar de lateralitat és parlar de cervell. La lateralitat és un procés que dura els primers sis anys aproximadament fins que l’infant defineix quin és el costat del cervell dominant per les diferents habilitats: mà, ull, oïda, cama.

Una lateralitat mal definida o tardana pot donar dificultats per organitzar l’espai i el temps, problemes de dreta i esquerra, inversions en llegir i escriure, dificultats per llegir amb agilitat, falta d’atenció, poca agilitat a l’esport, etc. Sovint aquests símptomes es poden confondre amb una dislèxia o un problema d’atenció i és important detectar-ho a temps per poder fer una intervenció oportuna i evitar dificultats a l’escola.

Quan mirem un objecte en visió pròxima els eixos visuals d’ambdós ulls convergeixen sobre aquest objecte, permetent una visió simple i localitzada. Aquesta habilitat s’anomena convergència. La insuficiència de convergència (IC) és la dificultat que té el sistema visual per mantenir els ulls convergint sobre un objecte proper.

La insuficiència de convergència sol anar associada a símptomes com ara: mal de cap, visió borrosa transitòria, diplopia (visió doble), mal d’ulls o dificultat per mantenir la concentració en tasques de prop. La teràpia visual amb sessions a consulta i treball de reforç a casa dona molt bons resultats per tractar aquesta disfunció de la visió binocular.

Dany cerebral
Baixa visió

Patir un dany cerebral pot generar seqüeles visuals que limitin la capacitat de rehabilitar-se. Tractar-les a temps ajuda en la recuperació per tornar com més aviat millor a adaptar-se al dia a dia.

Molts cops la visió passa desapercebuda i és l’última cosa que es mira. La teràpia visual pot ajudar a la rehabilitació del pacient de dany cerebral a millorar la seva qualitat de vida.

Si a causa d’una malaltia diagnosticada i tractada hi ha una pèrdua de visió o camp visual que no es pot solucionar amb ulleres convencionals, i això et limita a realitzar activitats quotidianes, és important saber que la baixa visió s’encarrega d’oferir ajuts especials i tècniques de rehabilitació per poder continuar amb les teves aficions.

A Òptiques Teixidó, realitzem un examen optomètric complet per part de l’especialista en baixa visió per valorar el grau de visió útil i les necessitats concretes del pacient.

Alhora, proposem els diferents ajuts visuals necessaris per a cada activitat:

– Ulleres amb filtres selectius per donar contrast i evitar els enlluernaments –

Lupes i lupes electròniques –

– Ulleres amb altes addicions per llegir –

Telemicroscopis –

– Lectors amb intel·ligència artificial ORCAM

A més, sempre que sigui necessari, es dissenyarà un programa de rehabilitació per treure el màxim profit del tractament prescrit.

Visió i esport

Més del 80% de la informació que rebem mentre fem esport és a través de la visió i és per això que és necessari que aquesta sigui el més eficaç possible.

Si a vegades arribes tard a les jugades, no calcules bé la distància de la pilota o en certs moments de la competició veus doble o borrós, et podem ajudar a disminuir aquesta simptomatologia amb sessions d’entrenament al centre i posteriorment al mateix terreny de joc.

Utilitzem l’última tecnologia que ens permet emmagatzemar els teus resultats en cada sessió i observar com es van produint les millores a més de fer que siguin entrenaments visuals dinàmics i motivadors.

més informació