LA FORMA DE LA MEVA CARA ÉS...

Les persones que entren dintre d’aquesta categoria, es caracteritzen per tenir la part superior del crani més gran que la inferior. En termes generals, els queden molt bé les muntures molt grans o molt petites. Especialment, ulleres amb formes obliqües o poc convencionals.

Els usuaris amb la cara amb forma quadrada destaquen pel volum ample i l’absència d’inclinacions en les línies verticals del rostre. L’ideal per aquestes persones és buscar el contrast amb ulleres amb formes arrodonides i orgàniques. També poden encaixar-hi algunes muntures amb angles més rectes.

A les persones de cara allargada se’ls fa evident la baixa amplada del rostre en comparació amb l’alçada, que és superior. Acostumen a ser cares fines i esveltes. Per norma general, es busca el contrast amb ulleres de muntures gruixudes o grans, però també ulleres petites i muntures subtils.

Als usuaris amb la cara en forma ovalada els hi és característic l’arrodoniment de les faccions facials per la zona inferior del rostre respecte a la superior. Per aquest motiu, i buscat el contrast, els recomanem, de forma genèrica, ulleres amb muntures d’angles rectes o tendencioses.

Les persones amb la cara en forma rodona tenen com a característiques principals les corbes que li donen forma al rostre, tant per la part superior com per la part inferior. Com que no hi ha angles ni línies rectes, els recomanem buscar muntures d’estètica més contundent, creatives, grans o amb angles rectes, per buscar el contrast amb la forma de la cara.

Les cares en forma diamant es fan grans pel centre del rostre i petites per la part inferior i superior. És per això que els encaixen muntures especials i arrodonides, contrastant amb la forma de la cara o equilibrant-la per la zona superior.