LA FORMA DE LA MEVA CARA ÉS...

Editar el contenido

Forma de cor

Les persones que entren
dintre d’aquesta categoria, es caracteritzen per tenir la part superior del
crani més gran que la inferior. En termes generals, els queden molt bé les
muntures molt grans o molt petites. Especialment, ulleres amb formes obliqües o
poc convencionals.

Editar el contenido

Forma quadrada

Els usuaris amb la cara amb forma quadrada destaquen pel volum ample i l’absència d’inclinacions en les línies verticals del rostre. L’ideal per aquestes persones és buscar el contrast amb ulleres amb formes arrodonides i orgàniques. També poden encaixar-hi algunes muntures amb angles més rectes.

Editar el contenido

Forma allargada

A les persones de cara allargada se’ls fa evident la baixa amplada del rostre en comparació amb l’alçada, que és superior. Acostumen a ser cares fines i esveltes. Per norma general, es busca el contrast amb ulleres de muntures gruixudes o grans, però també ulleres petites i muntures subtils.

Editar el contenido

Forma ovalada

Als usuaris amb la cara en forma ovalada els hi és característic l’arrodoniment de les faccions facials per la zona inferior del rostre respecte a la superior. Per aquest motiu, i buscat el contrast, els recomanem, de forma genèrica, ulleres amb muntures d’angles rectes o tendencioses. 

Editar el contenido

Forma rodona