Teràpia i entrenament visual per millorar el rendiment escolar

young boy using virtual reality goggles at home

El teu fill no rendeix a l’escola d’acord amb les seves capacitats i esforç realitzat? Es dispersa o perd l’atenció amb facilitat? El 80% de la informació sensorial que arriba al nostre cervell ho fa per via visual, però veure bé no és sinònim de comprendre el que veiem.

Per millorar el rendiment escolar l’objectiu de la teràpia visual és entrenar totes les habilitats que estan involucrades en l’aprenentatge. Per poder llegir, el cervell ha de coordinar els dos ulls, convergir per mirar els llibres i divergir per atendre la pissarra, enfocar el text de prop i de lluny, moure els ulls amb harmonia per no saltar lletres, paraules o línies.

Necessitem unes habilitats perceptuals eficaces per entendre el que aprenem i també necessitem integrar totes les habilitats esmentades amb el sistema auditiu i amb el sistema motor per millorar el processament de la informació visual.

Què és la lateralitat?

La lateralitat dretana o esquerrana es refereix a l’hemisferi dominant que organitza l’entrada i sortida dels codis de comunicació (paraules, lletres, noms) i al costat del cervell que controla el moviment de la cama, de la mà, de l’oïda i de l’ull dominant.

Una lateralitat ben establerta ens permet orientar-nos en unes coordenades espai-temporals i ordenar la informació per processar correctament les lletres i els números.

Al voltant del 20% de la població no té la lateralitat ben desenvolupada i presenta, entre d’altres, lateralitat creuada o immadura a la vegada que:

  • Dificultats de coordinació del cos.
  • Problemes per reconèixer la dreta i l’esquerra.
  • Inversió de lletres, paraules o noms.
  • Escriptura en mirall o de dreta a esquerra.
  • Dificultat en les matemàtiques.

 

Els nens i nenes amb aquests símptomes solen presentar dificultats d’aprenentatge que de vegades es poden confondre amb un dèficit d’atenció.

Aquestes dificultats es detecten amb un examen visual complert, compost d’una primera visita optomètrica on estudiem l’historia del cas i la eficàcia visual i una segona visita més extensa on avaluem la resta d’habilitats visuals implicades en l’aprenentatge, com són la percepció visual, el processament de la informació visual i la integració de la visió amb els sentits.

Un cop detectades les fortaleses i les mancances realitzem un programa de teràpia visual personalitzat per millorar i potenciar totes les àrees que hem detectat.

Amb el tractament adequat a cada persona trenquem les barreres que impedeixen un bon rendiment escolar.

 

equip de teràpia visual